Till han som håller mitt hjärta i sin hand, till mannen i mitt liv, en helt vanlig dag.
Jag känner djup tacksamhet att just jag får vara hans gamla trötta träsktroll. =)
Det finns ingen annanstans jag hellre vill vara än just här & nu!!

Annonser